Duurzaamheidcertificaten

 

BREEAM-NLlogo breeam

BREEAM-NL is een instrument om de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment, een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk.

Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed en duurzaam gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Met de MIA/Vamil regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen. Dit kunt u lezen in de milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een certificering met BREEAM-NL komt in aanmerking voor het hoogste voordeel (lettercode G).

MIA = Milieu InvesteringsAftrek

Door gebruik van de MIA kunt u gebruikmaken van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft minder belasting betaald te worden.

Voorbeeld op basis van de milieulijst 2015
Stel, u investeert voor 5 miljoen in een nieuw bedrijfspand inclusief advieskosten en ambieert een 4 (van de 5) sterren BREEAM-NL certificering. Uw investering komt dan in aanmerking voor MIA/VAMIL code D, indeling in code D betekent dat 27% MIA van toepassing is. Verder maakt uw onderneming een winst van 2 miljoen euro per jaar.

MIA voordeel: 5 miljoen x 27 % = 1,35 miljoen euro. Deze MIA mag u aftrekken van uw winst: 2 miljoen – 1,35 miljoen = 650 duizend euro. U hoeft enkel over deze 650 duizend euro vennootschapsbelasting (meestal 25 %) te betalen: 650 duizend x 25 % = circa 162,5 duizend euro.

Ter vergelijking: normaal gesproken had u 2 miljoen x 25 % = 500.000 euro aan vennootschapsbelasting moeten afdragen. Uw voordeel met MIA is bijna 337,5 duizend euro op een investering van 5 miljoen.

Green Globe jpsGreen Globe

Green Globe is het wereldwijd erkende certificeringprogramma voor duurzaamheid speciaal ontworpen voor de reis- en gastvrijheidindustrie. Green Globe ondersteunt organisaties bij het inrichten van hun economische, sociale en ecologische duurzaamheidbeleid. Een compleet raamwerk biedt reis- en gastvrijheidorganisaties een systeem waarmee zij voortdurend hun duurzaamheidprocessen kunnen beheersen, monitoren en verbeteren.

Green Globe past duurzaamheid in de breedte toe: er bestaat een evenredige aandacht voor opbrengst (PROFIT), mensen (PEOPLE) en milieu (PLANET). De belangrijke pijlers zijn het creëren van draagvlak voor duurzaamheid binnen de organisatie en het laten zien van een continue groei in duurzaamheid.

Het Green Globe programma is opgebouwd uit criteria die allemaal een ander onderdeel van duurzaamheid aansnijden. Alle criteria bestaan uit verplichte en optionele indicatoren. Naast een deel verplichte indicatoren, bepaalt de onderneming zelf aan welke indicatoren zij wil voldoen. In het startjaar behaalt de onderneming tenminste 50% van de indicatoren. Ieder opvolgend jaar laat een Green Globe organisatie een substantiële groei binnen de indicatoren zien. Zodoende groeit de organisatie geleidelijk in haar duurzaamheidstrategie.

Green Globe is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 1992. Inmiddels is het Green Globe certificaat in 86 landen bekend. In de Benelux is het programma in 2011 geïntroduceerd door Duurzame Hotels Nederland.

Duurzame Hotels Nederland is door Green Globe aangewezen tot preferred partner van Green Globe in de Benelux. In de Benelux worden de Green Globe keuringen uitgevoerd door the Sustainability Group, een onafhankelijke keuringinstantie.

Neem direct contact op met Duurzame Hotels Nederland voor meer informatie.

Green Key

logo_greenkeyGreen Key is een internationaal duurzaamheidkeurmerk voor bedrijven in de toerisme-, recreatie-, vergader- en congresbranche. Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en maatschappelijke betrokkenheid. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen men treft, hoe hoger het niveau is dat behaald wordt.

Green Key is momenteel in 20 landen bekend en heeft in Nederland een grote bekendheid (+500 aangesloten organisaties). Om ervoor te zorgen dat de normen gelijk zijn aan de ontwikkelingen op de markt, scherpt Green Key Nederland iedere twee jaar de normen aan.

De keuringen in Nederland worden uitgevoerd door externe keurmeesters in opdracht van Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK).

Duurzame Hotels Nederland heeft inmiddels meer dan 80 hotels ondersteund met het behalen van het Green Key certificaat. Ons track record toont aan dat alle door ons begeleide organisaties het Green Key goud niveau hebben behaald.

Neem direct contact op met Duurzame Hotels Nederland voor meer informatie.

Europees Ecolabel

logo_ecolabelHet Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten en diensten. Speciaal voor toeristische accommodaties is er een norm ontwikkeld. Diensten met een Europees Ecolabel zijn tot stand gekomen met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen-, energie- en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval.

Het Europees Ecolabel is het initiatief van de Europese Commissie en is bekend binnen alle EU-landen. Sinds 1992 wordt in Nederland het Europees Ecolabel beheerd en gekeurd door Stichting Milieukeur.

Neem direct contact op met Duurzame Hotels Nederland voor meer informatie.

ISO 14001

logo_isoISO 14001 is een norm voor een managementsysteem. ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van een milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. Daarin staat de cyclus ‘plan-do-check-act’ centraal.

De doelstellingen omtrent de milieuprestaties worden door het hotel zelf gedefinieerd. Hierdoor kunnen er maatregelen worden geselecteerd die het hoogste rendement opleveren.

Het certificeringproces volgens het ‘plan-do-check-act’ principe, is procesmatig en beschrijvend.

Plan – formuleer concrete lange- en korte termijn doelstellingen op basis van een analyse van de huidige situatie; beschrijf de maatregelen om de doelstellingen te realiseren
Do – implementeer de afgesproken maatregelen
Check – meet en monitor de behaalde resultaten en vergelijk deze met de geformuleerde doelstellingen
Act – wijzig en stel eventueel de plannen bij, beschrijf hoe deze operationeel in uitvoering kunnen worden gebracht

Neem direct contact op met Duurzame Hotels Nederland voor meer informatie.

Travelife

logo_travelifeIs een keurmerk voor duurzaam ondernemen voor touroperators en reisbureaus. Travelife is een gemeenschappelijk, internationaal en gecoördineerd initiatief dat organisaties binnen de reissector stimuleert te komen tot een snelle introductie en verspreiding van goede processen binnen de sector. Het Travelife Sustainability Systeem (TTS) is een wereldwijd, onafhankelijk systeem om bedrijven binnen de sector op basis van gelijke objectieve standaarden te kunnen beoordelen. Het online systeem is opgezet voor de evaluatie van leveranciers en bestemmingen betreffende duurzaamheidaspecten, die zijn gebaseerd op van tevoren vastgestelde Travelife milieu- en sociale standaarden.

Neem direct contact op met Duurzame Hotels Nederland voor meer informatie.