Waarom duurzaam zijn?

Hotels kiezen massaal voor een duurzame bedrijfsvoering vanwege de keiharde noodzaak om als grootverbruiker de negatieve impact op de samenleving te verminderen. Daarnaast zijn er vele kostenbesparende voordelen en dragen de hotels hiermee een positief imago uit.

  • Bedrijven die duurzaam ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever. Bedrijven met een duurzaam karakter passen zich hierdoor beter aan op de snel bewegende wereld en daardoor zijn zij minder afhankelijk van economische schommelingen.
  • Duurzaam ondernemen levert een kostenbesparing op. Dit komt door het verminderen van de energie- en waterconsumptie en het toepassen van efficiëntere afvalverwerking en bedrijfsprocessen. Duurzame bedrijven kunnen tot 20% van de kosten voor energie, water en afval besparen.
  • Het verlies van huidige markten voorkomen en toegang verkrijgen tot nieuwe markten Overheidorganisaties en veel beursgenoteerde bedrijven nemen alleen nog af van bedrijven indien zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de minimale duurzaamheideisen.
  • Duurzaamheid is goed voor het imago van uw organisatie. Dit kan u diverse voordelen opleveren bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidmakers. Communiceer daarom uw duurzame karakter naar buiten!
  • Duurzaamheid levert een meerwaarde voor uw gasten door het bewust kiezen voor processen en producten die beter van kwaliteit zijn. Bijvoorbeeld het biologische menu dat gezonder en lekkerder van smaak is. Of de luchtbehandeling waarbij men zich langer kan concentreren. Of onschadelijke cosmetische producten die gezonder zijn voor de mens.
  • Duurzame processen zijn noodzakelijk. De groeiende welvaart en wereldbevolking zorgen ervoor dat we meer verlangen van de aarde dan deze te bieden heeft. De balans op aarde is ernstig verstoord en duurzame oplossingen bieden hier op lange termijn veel kansen!
  • Als duurzame organisatie bent u een aantrekkelijke werkgever. Het maakt dat de werknemers trots kunnen zijn op het bedrijf waarvoor zij werken.
  • U anticipeert vroegtijdig op toekomstige wet- en regelgeving.